Associació FÍCAT

AssociaciÓ de Fissurats de Catalunya

 
AQUESTES SÓN ALTRES ASSOCIACIONS QUE FORMEN PART DEL TERRITORI NACIONAL:


AFILAPA a la Comunitat de Madrid http:// www.afilapa.com

AFICAVAL al País Valencià http://www.aficaval.com

ASPANIF a EuskadI http://blog.aaspanif.org

ALAFINA a Navarra http://www.alafina.es

FISUCAN a les Illes Canaries http://www.fisucan.com

AFIBAL a les Illes Baleareshttp://www.afibal.webnode.es


BEIZOS a Galícia:http://https://www.facebook.com/beizosgalicia/

ASAFILAP a Andalucía:https://www.facebook.com/pg/asafilap

Fícat pertany a la Federación Nacional de Asociaciones de Personas y Familiares Afectados de Fisura Labiopalatina


Enviar email contador de visitas