Patologia

Fissura Labial
Es denomina fissura labial al defecte congènit que consisteix en una separació en el llavi superior. Pot anar del llavi fins al nas, i pot ser unilateral o bilateral. S'origina a causa de la fusió incompleta dels processos maxil·lars i nasomedials del embrió i és un dels defectes de naixement més freqüents (aproximadament, constitueix el 15% de les malformacions congènites). Es presenta, freqüentment, acompanyat de fissura palatina.

Fissura Palatina
La fissura palatina es una condició en la qual el vel del paladar presenta una fissura o esquerda que comunica la boca amb la cavitat nasal. Pot estar afectat només el paladar tou que està al final de la boca, juntament amb la gola, o incloure el paladar dur format d'os i afectant també al maxil·lar. En la majoria de casos es presenta junt amb la fissura labial. També és freqüent que la campaneta o úvula estigui dividida (bífida). La fissura palatina és deguda a una fallada de la fusió entre les crestes palatines cap als 40 dies del desenvolupament embrionari.
Un de cada 700 naixements a nivell mundial presenta fissura llavi-palatina.