Hospital Universitari Vall d'Hebron

Des del departament de Cirurgia Maxil·lofacial de l'Hospital materno-infantil de Vall d'Hebrón, Dra. Montserrat Munill, el Dr. Nicolás Sierra i la Dra. Diana Bohórquez, en expliquen el protocol a seguir en nens fissurats:

UNITAT DE TRACTAMENT MULTIDISCIPLINARI PER AL PACIENT FISSURAT
La Fissura Llavi Palatina (FLP) és una patologia complexa que requereix el tractament coordinat d'una unitat especialitzada en el maneig d'aquests pacients.

L'equip multidisciplinari d'atenció als pacients amb FLP de l'Hospital Vall d'Hebron està conformat per especialistes de pediatria, neonatologia, nutrició,logopèdia, foniatria, otorinolaringologia, genètica, infermeria i és coordinat per la Unitat de Cirurgia Maxil·lofacial Pediàtrica de l'hospital.

La Unitat de Cirurgia Maxil·lofacial Pediàtrica està integrada per la Dra. Montserrat Munill, el Dr. Nicolás Sierra i la Dra. Diana Bohórquez.

Protocol de Tractament
Un protocol és la seqüència detallada d'un procés. Aquí us descrivim la seqüència de visites, accions i derivacions des del moment del diagnòstic prenatal fins a la finalització del tractament.

Molts pares vénen a la nostra consulta després del diagnòstic prenatal de fissura de llavi +/- paladar. Durant aquesta visita aclarim tots els dubtes que tingueu i us expliquem en què consisteix la FLP i com es desenvolupa el tractament a la nostra unitat.

Inici del protocol
El tractament dels nens amb FLP al nostre hospital s'inicia des del moment del naixement.

Ortopèdia Maxil·lar Funcional
Segons el tipus de fissura que presenta l'infant, la primera part del nostre protocol és l'Ortopèdia prequirúrgica, això consisteix en la confecció d'una plaqueta per a cada nadó durant el seu primer o segon dia de vida. La placa es canvia cada mes i a més de facilitar l'alimentació, estimularà el creixement del paladar, guiant-lo capa la posició correcta fins al dia de la cirurgia.
Durant aquesta visita mensual fem un control de l'evolució de l'infant i és valorat per altres especialitats com logopèdia,nutrició, otorinolaringologia i / o pediatria.

La Cirurgia
L'objectiu del tractament de la FLP és col·locar tot al seu lloc per permetre que els i infants tinguin una vida normal com qualsevol altra persona. Això suposa realitzar les cirurgies que corregeixin l'anatomia i permetin la funcionalitat correcta de totes aquestes estructures. Segons el tipus de fissura que presenti l'infant, s'hauran de realitzar una o més cirurgies.
La primera cirurgia pot ocórrer dels 6 als 12 mesos, això depèn bàsicament del tipus de fissura que presenta el pacient i de la seva evolució amb l'ortopèdia prequirúrgica. En aquesta cirurgia realitzem el tancament del paladar, llavi i nas.
Si el paladar estava afectat, és molt important fer una valoració del llenguatge al voltant dels 4 anys. Això ens deixarà veure si el paladar permet que l'infant parli correctament, si cal intensificar la teràpia del llenguatge o si cal fer una segona cirurgia al paladar.
Si la zona on estan les dents està afectada, el caní o ullal no podrà sortir ja que no té espai per fer-ho. Per aquest motiu, al voltant dels 9 anys, que és quan neix el caní, cal fer una valoració per decidir si hem de col·locar os en aquesta zona. Aquesta cirurgia es diu Empelt ossi alveolar i es realitza al voltant dels 10 anys, generalment acompanyada d'un tractament d'ortodòncia.
A l'inici de la pubertat hem de valorar diverses coses, entre elles, com es sent el pacient amb la seva cara, és molt important saber si està satisfet i feliç amb la seva estètica. És fonamental que en aquest moment de la vida, les persones estiguin segures de si mateixes. En aquest moment es realitzen retocs del nas i / o llavi si és necessari i requerit pel pacient i la seva família.
L'etapa final del tractament dels infants fissurats passa en finalitzar el creixement, en aquest moment valorem la relació entre el maxil·lar i la mandíbula i decidim entre tots si cal fer un altre procediment quirúrgic conegut com Cirurgia ortognàtica.
Qualsevol pacient fissurat de Catalunya pot ser atès en la nostra unitat,aquest és un breu resum de la feina que realitzem. Per resoldre dubtes no dubtis a contactar-nos per e-mail cmfpediatrica.huvh@gmail.com o amb qualsevol de es mares de l'associació.
Moment Acció Visites Tenir en compte
Diagnòstic prenatal Coneixem-nos i pregunta'ns Obstetrícia, genètica
Naixement Ha arribat el moment de la seva primera plaqueta Logopèdia, nutrició, pediatria, genètica Aprendre a manejar la plaqueta, a tots ens ha portat el seu temps
8 - 10 mesos El dia més esperat: Cirurgia del llavi, nas i paladar tou +/- oïdes Ens veureu cada dia durant l'ingrés i després, a la setmana 1, 2, 4, als 3, 6 i 12 meses. Durant el primer mes després de la cirurgia no fer servir el biberó i no podrà posar els dits a la boca
24 mesos No més trucs per menjar: Cirurgia del paladar dur Igual que a la primera Pot ser que aquesta cirurgia no sigui necessària perquè s'hagi reparat en la primera intervenció
4 -5 anys Valoració de la parla Logopèdia, CMF
8 a 10 anys Obrin pas al ullal: Empelt ossi alveolar Igual que en la primera L'ortodontista es el nostre millor amic
18 a 22 anys Afinant detalls: que tal el nas i el maxil·lar? Ortodòncia, odontologia