Altres Associacions

AFILAPA

a la Comunitat de Madrid http:// www.afilapa.com

ASPANIF

AFIBAL

a les Illes Baleares http://www.afibal.webnode.es

AFICAVAL

al País Valencià http://www.aficaval.com

ALAFINA

FISUCAN

a les Illes Canaries http://www.fisucan.com

ASAFILAP